ชุดแต่งกายนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน


การแต่งกายชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4
การแต่งกายชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6
การแต่งกายชุดพละ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

Comments