ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านโพน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย  ถึงระดับประถมศึกษา (ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ )  ตั้งอยู่เลขที่  ๑๖๓  หมู่ที่  ๖  บ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ  อำเภอเมือเลย  จังหวัดเลย  ระยะทางห่างจากตัวจังหวัดเลย  ๑๑  กิโลเมตร  ชุมชนรอบโรงเรียนมีบ้านเรือนราษฎร  ไร่นา และสวนมะขาม  ก่อนจะถึงที่ตั้งโรงเรียนมีสำนักงานขนส่งจังหวัดเลย วัดศรีอภัยวัน เนื้อที่ทั้งหมด  ๑๑ ไร่ ๑ งาน ๕๓ ตารางวา   ปัจจุบันโรงเรียนบ้านโพนมาเรียนรวมที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
Comments